جشنواره ملی پویاکاپ

مجمع نمایندگان پویانش

معرفی محصولات و رشته های آموزشی

شاخه خلاقیت کودکان

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
معرفی محصولات و رشته های آموزشی

شاخه رباتیک دانش آموزی

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
معرفی محصولات و رشته های آموزشی

شاخه ریاضیات

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
پیوستن به رویداد ها

رویداد های اخیر

09:00 AM - 05:00 PM

3 الی 4 خرداد ماه 1403

Feb 17, 2022
09:00 AM - 05:00 PM

مهر ماه 1403

Jan 13, 2022

برای دریافت مشاوره رایگان جهت اخذ نمایندگی فرم زیر را تکمیل نمایید