دفترهای منطقه ای پویانش

دفاتر منطقه ای پویانش، با هدف توسعه شبکه خدمت رسانی پویانش در سطح کشور و بصورت منطقه بندی ایجاد گردیده اند.از جمله وظایف دفترهای منطقه ای پویانش، دسترسی سریع تر و ارایه خدمات با کیفیت بالاتر از سمت شرکت می باشد.با توجه به وجود پتانسیل های گوناگون در سطح کشور، دفترهای منطقه ای کمک شایانی به رشد و توسعه شبکه نمایندگی، ایجاد زیر شبکه های خدمت رسان قوی تر و در عین حال سبب رشد فردی در نمایندگی های زیرمجموعه خود می گردند.تلاش گردیده است تا در انتخاب مدیران این دفاتر دقت لازم صورت گیرد، به نحوی که مدیران دفترهای منطقه ای دارای تجربه های کاری زیادی در زمینه آموزش و پژوهش دانش آموزی بوده و با تجربیات خود بتوانند سکاندار فعالیت های شرکت در سطح منطقه خود باشند.ایجاد چنین بازوهای قدرتمندی در سطح کشور، بدون شک به توانمندتر شدن شبکه نمایندگی کمک بسیار زیادی خواهد کرد.در فاز اول سه دفتر منطقه ای در سطح کشور ایجاد شده است و به زودی ۴ دفتر منطقه ای دیگر نیز به این مجموعه اضافه می گردد تا بتوانیم خدمات و محصولات خود را با سرعت بالاتر، کیفیت ایده آل تر و نزدیک تر به اهداف مجموعه تحت پوشش ارایه دهیم.

مدیران دفاتر منطقه ای